Laboratoriya

Laboratoriya jihozlari:

 • fotoelektrik kolorimetrlar;
 • spektrofotometrlar;
 • AA-6200 atom yutish spektrometri;
 • ICP bilan optik emissiya spektrometri;
 • rentgen nurli floresan spektrometr;
 • Laboratoriya balansi: VLR-200, VLKT-500, VL-210, VLTE-1100;
 • Muffle pechlari MP, SNOL;
 • past haroratli elektr pechlari SNOL;
 • Kvars spektrograflari: ISP-28, ISP-30;
 • Spektr-projektorlar
 • Nikon-Optihot 2-POL
 • Pol R-211
Induktiv ravishda bog’langan plazma optik emissiya spektrometri iCAP-7200

EDX-8000 energiya dispersli rentgen nurli floresan spektrometri

Atomni yutish spektrometri AA-6200

RA-915M simob analizatori

Skip to content